معنی کلمه حسن در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
حسن . [ ح َ س َ ] (اِخ ) ابن علی بن نجم سعدی . رجوع به حسن قفطانی شود.