معنی کلمه خسته جگری در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خسته جگری . [ خ َ ت َ / ت ِ ج ِ گ َ ] (حامص مرکب ) دلتنگی . غمناکی . ناشادی . ملولی . دل ریشی .