معنی کلمه گوکجه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گوکجه . [ ج َ / ج ِ ] (اِخ ) رجوع به گوگجه شود.