معنی کلمه پیرمهلت در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرمهلت . [ م ُ ل َ ] (اِخ )دهی از دهستان کمارج بخش خشت شهرستان کازرون . واقع در 22هزارگزی خاور کنارتخته . دامنه ٔ جنوبی کوه مرگ . کوهستانی . گرمسیر مالاریائی . دارای 158 تن سکنه . آب آن از چاه . محصول آنجا غلات و انجیر. شغل اهالی زراعت . و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7).