معنی کلمه کشتگان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کشتگان . [ ک ُ ت َ / ت ِ ] (اِ) جمعکشته . کشته ها. (ناظم الاطباء). مقتولین : عاشقان کشتگان معشوقند برنیاید ز کشتگان آواز. سعدی (گلستان ). - کشتگان زنده ؛ کنایه از شهیدان است .