معنی کلمه نشترزده در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نشترزده . [ ن ِ ت َ زَ دَ / دِ ] (ن مف مرکب ) فصدشده . (ناظم الاطباء). رجوع به نشتر زدن شود.