معنی کلمه لیوان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیوان . [ لی ] (اِخ ) موضعی به انزان مازندران . (سفرنامه ٔ رابینو بخش انگلیسی ص 66، 67 و 125).