معنی کلمه گاوگنو در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
گاوگنو. [ گ ِ ] (اِخ ) ده کوچکی است از دهستان گابریک بخش جاسک شهرستان بندرعباس ، واقع در 68000گزی شمال خاوری جاسک . سر راه مالرو جاسک به چاه بهار. دارای 5 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).