معنی کلمه لاشه دار در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لاشه دار. [ ش َ / ش ِ ] (نف مرکب ) وزین . گران .