معنی کلمه قطب الدین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطب الدین . [ ق ُ بُدْ دی ] (اِخ ) (مولانا...) از نزدیکان و درباریان امیر تیمور گورکان است که به رسالت پیش سلطان احمد رفته و پیام محبت و دوستی امیر تیمور را به وی ابلاغ کرده است . رجوع به تاریخ گزیده چ لندن ج 1 ص 737 شود.