معنی کلمه خساسه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خساسه . [ خ َ س َ ] (ع اِمص ) فرومایگی .(منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از اقرب الموارد).