معنی کلمه ضریحة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ضریحة. [ ض َ ح َ ] (اِخ ) موضعی است . (منتهی الارب ). موضعی است در شعر عمرو ذی الکلب الهذلی . (معجم البلدان ).