معنی کلمه پیرگلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرگلی . [ گ ُ ] (اِخ ) دهی از دهستان چناورد بخش آخوره ٔ شهرستان فریدن . واقع در 20هزارگزی جنوب خاور آخوره و 12هزارگزی راه عمومی مالرو. کوهستانی ، سردسیر. دارای 413 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات و حبوبات و تریاک و پشم و روغن . شغل اهالی زراعت و گله داری راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 10).