معنی کلمه زینب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زینب . [ زَ ن َ ] (اِخ ) بنت عمربن الخطاب . او از سریة عمر بوجود آمد و برادرش عبدالرحمن اصغر بود. (از حبیب السیر چ خیام ج 1 ص 493).