معنی کلمه پیرقاسم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرقاسم . [ س ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان دینور بخش صحنه ٔ شهرستان کرمانشاه . واقع در 28هزارگزی باختری صحنه و 5هزارگزی باختر شوسه ٔ کرمانشاه به سنقر. کوهستانی ، سردسیر، دارای 110 تن سکنه . آب آن از چشمه . محصول آنجا غلات دیمی . شغل اهالی زراعت و گله داری . راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).