معنی کلمه راء در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
راء. (ع اِ) نام حرف ر.

یک نوع درختی است . (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

کف دریا. (کشف اللغات ) (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).

کنه ای بزرگ و ضخیم . (کشف اللغات ) (ناظم الاطباء).

لغتی است در رای . رجوع به رای شود. (منتهی الارب ).