معنی کلمه ذربیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ذربیا. [ ذَ رَ ب َی ْ یا ] (ع اِ) عیب . آهو.

سختی و بلا. سختی . (مهذب الاسماء). ذَرَیَبّا.