معنی کلمه پیرعلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرعلی . [ ع َ ] (اِخ ) (خواجه ...) از ترکمانان معاصر میرزا عمر شیخ بن امیر تیمور. وی در تبریز بقتل رسیده است . (حبیب السیر چ خیام ج 3 ص 562).