معنی کلمه پیرشهید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرشهید. [ ش َ ] (اِخ ) دهی از دهستان گلیان بخش شیروان شهرستان قوچان واقع در 2هزارگزی جنوب شیروان ، سر راه مالرو عمومی شیروان به گلیان . جلگه ، معتدل دارای 345 تن سکنه . آب آن از چشمه و رودخانه محصول آنجا غلات و تریاک و انگور و میوه جات و بنشن . شغل اهالی زراعت و راه آن مالرو است . (فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).