معنی کلمه قطاج در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قطاج . [ ق َ / ق ِ] (ع اِ) رسن کشتی . (اقرب الموارد) (منتهی الارب ).