معنی کلمه فیروزآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش حومه ٔ شهرستان قوچان که دارای 385 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله و انگور است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 9).