معنی کلمه مجحر در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
مجحر. [ م َ ح َ ] (ع اِ) پناه ونهان جای . ج ، مجاحر. (منتهی الارب ) (ناظم الاطباء).