معنی کلمه فیروزآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش راور شهرستان کرمان که دارای 85 تن سکنه است . آب آن از قنات و محصول عمده اش غله ، پنبه و لبنیات است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 8).