معنی کلمه فیروزآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیروزآباد. (اِخ ) ده کوچکی است از بخش الیگودرز شهرستان بروجرد که دارای 40 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).