معنی کلمه فیروزآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فیروزآباد. (اِخ ) دهی است از بخش مرکزی شهرستان دزفول که دارای 150 تن سکنه است . آب آن از رودخانه ٔ دز ومحصول عمده اش غله و برنج و کنجد است . ساکنان از عشایر بختیاری هستند. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 6).