معنی کلمه خزله در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
خزله . [ خ ُ ل َ ] (ع اِمص ) شکستگی پشت . (از منتهی الارب ) (از تاج العروس ) (از لسان العرب ).

افکندن الف از متفاعلن و ساکن شدن تای آن . (از ناظم الاطباء).