معنی کلمه لیلیا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیلیا. [ ل َی ْ / ل ِی ْ ] (هزوارش ، اِ) به لغت زند و پازند به معنی شب است که عربان لیل گویند. (برهان ).