معنی کلمه نشاز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
نشاز. [ ن َ ] (ع اِ) جای بلند. (منتهی الارب ) (آنندراج ). زمینی بر بالا. (مهذب الاسماء). مکان مرتفع. (المنجد) (اقرب الموارد). نَشَز. (اقرب الموارد) (مهذب الاسماء). ج ، انشاز.