معنی کلمه زیل در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیل . (ع اِ) قاشقک . از نوعی است که با حرکت دادن آن صدا از آن برمی آید. (از دزی ج 1 ص 619).