معنی کلمه زیگفرید در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
زیگفرید. (اِخ ) نام استحکامات نظامی آلمان است که پیش از جنگ جهانگیر دوم از سال 1938 تا سال 1940 م . بر جانب غرب آلمان و در سرحد آلمان و فرانسه ایجاد شده بود. (از لاروس ).