معنی کلمه پیرخضران در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
پیرخضران . [ خ ِ ] (اِخ ) دهی از دهستان کلاترزان بخش زراب شهرستان سنندج . واقع در 24 هزارگزی شمال خاوری زراب و 8 هزارگزی جنوب راه اتومبیل رو سنندج به مریوان . کوهستانی ، معتدل . دارای 200 تن سکنه . آب آن از رودخانه ٔ کوهی و چشمه . محصول آنجا غلات و حبوبات و لبنیات و توتون و گردو. شغل اهالی زراعت و گله داری است و زیارتگاهی بنام پیر خضران دارد که بنای آن قدیم است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5).