معنی کلمه ژنک در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژنک . [ ژُ ] (فرانسوی ، اِ) نامی است اصلاً چینی و مستعمل در زبان فرانسه بمعنی کشتی مخصوص بادبان داری که برای حمل و نقل های تجارتی یا امور نظامی و جنگی در شرق اقصی بکار میرود و تا حدود 400 تن ظرفیت دارد. ژاپنی ها این نوع کشتی را در کشنشین بکار میبرند. جُنْگ . رجوع به جُنْگ شود.