معنی کلمه لیلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیلی . [ ل َ لا ] (اِخ ) بنت الظرب ، ام دوس . (عقدالفرید ج 2 ص 107).