معنی کلمه یاین در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یاین . [ ] (اِ) قسمی ماهی . (یادداشت مؤلف ).