معنی کلمه جعفرآباد در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
جعفرآباد. [ ج َ ف َ ] (اِخ ) دهی است جزو بخش شهرستان تهران در دوهزارگزی شمال تجریش بر سر راه شوسه ٔ دربند و متصل به تجریش و سعدآباد. هوای آن سردسیر است و سکنه ٔ آن 50 تن شیعی مذهب و فارسی زبانند. آب آن از قنات و رودخانه ٔ دربند و محصولات آن غلات و پنبه و بن شن وانواع میوه است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 1).