معنی کلمه لیلی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیلی . [ ل َ لا ] (اِخ ) بنت حکیم الانصاریة الاوسیة. قال ابوعمر ذکرها ابواحمدبن صالح المعری فی ازواج النبی و لم یذکرها غیره و جوز ابن الاثیر ان تکون هی لیلی بنت الحطیم لان الحکیم یشبه بالحطیم . (از الاصابة ج 8 ص 181).صاحب اعلام النساء آرد: لیلی بنت حکیم الانصاریة الاوسیة من فواضل نساء عصرها وهبت نفسها للنبی (ص ) فذکرها احمدبن صالح المصری فی ازواج النبی (ص ) و قال ابوعمر ولم یذکرها غیره فیما علمت . (اعلام النساء ج 3 ص 1368).