معنی کلمه شاذان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شاذان . (اِخ )ابن نعیم . از محدثین است . (ریحانة الادب ).