معنی کلمه لیلم در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیلم . [ لی ل َ ] (اِخ ) ده کوچکی از بخش رامیان شهرستان گرگان . دارای 65 تن سکنه است . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج 3).