معنی کلمه هافیات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
هافیات . (ع ص ، اِ) ج ِ هافیة. رجوع به هافیة شود.