معنی کلمه ترشی آلات در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترشی آلات . [ ت ُ / ت ُ رُ ] (اِ مرکب ) مخللات و آچارها. (ناظم الاطباء). بغلط بمعنی انواع ترشی . ترشیها.