معنی کلمه یایچی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
یایچی . (اِخ ) دهی است از دهستان حومه ٔ بخش دهخوارقان شهرستان تبریز واقع در 28000 گزی جنوب خاوری بخش . دارای 368 تن سکنه و آب آن از رودخانه ٔ هرکلان است . (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4).