معنی کلمه ژنز در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ژنز. [ ژُ ] (اِخ ) جُنز. ویلیام . نام مستشرق هندشناس انگلیسی . مولد لندن بسال 1746 و وفات در کلکته بسال 1794 م .