معنی کلمه وادیاب در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
وادیاب . [ دِ ] (ص ) باطل گشته و ناچیز شده . (برهان ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء).