معنی کلمه قازان قوزان در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
قازان قوزان . (اِخ ) دهی است از دهستان آتش بیک بخش سراسکند شهرستان تبریز. در 30هزارگزی شمال باختری سراسکند و 12هزارگزی شوسه ٔ تبریز به میانه واقع است . زمین آن کوهستانی هوای آن معتدل ، سکنه آن 248 تن میباشند آب آن از چشمه و محصول آن غلات ، حبوبات و شغل اهالی زراعت و گله داری است . راه مالرو دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 4 ص 346).