معنی کلمه فاطمة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
فاطمة. [ طِ م َ ] (اِخ ) دهکده ای در کشور پرتقال است که در 100 هزارگزی شهر لیسبن قرار دارد. (المنجد).