معنی کلمه ترشف در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ترشف . [ ت َ رَش ْ ش ُ ] (ع مص ) مکیدن . (زوزنی ). مکیدن آب و جز آن . (منتهی الارب ) (آنندراج ) (ناظم الاطباء). بسیار مکیدن آب . (از اقرب الموارد) (المنجد).