معنی کلمه کابررا در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
کابررا. [ رِ ] (اِخ ) جزیره ٔ کوچکی است از بالئار. شهرت آن بسبب ناملایماتی است که سربازان محبوس فرانسوی در آنجا پس از «بلن » در فاصله ٔ سالهای 1808 تا 1813م . تحمل کردند.