معنی کلمه لیلاة در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
لیلاة. [ ل َ ] (ع اِ) شب . لیل . (منتهی الارب ). رجوع به لیل شود.