معنی کلمه ثعلبی در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
ثعلبی . [ ث َ ل َ ] (اِخ ) او راست : طبقات الثعلبی الموسوی و آنرا پیش از طبقات اسنوی نوشته است . (قاموس الاعلام ).