معنی کلمه شکرگیاه در لغت نامه دهخدا معین لطیف

 
شکرگیاه . [ ش َ ک َ ] (اِ مرکب ) شکرگیا. گزانگبین . (یادداشت مؤلف ) : طوطی جان من رسیده به لب تا از آن لب شکرگیاه برد. سیدحسن غزنوی .